Lönsamhetskalkyl

Försäljning

Hur många Linné karaffer kommer ni att sälja / dag?